Tu będa informacje o ciasteczkach

Zapraszamy do naszych przedszkoli

Mali Mistrzowie

Przedszkole Gniezno

Przedszkole Terapeutyczne MALI MISTRZOWIE powstało z myślą o dzieciach ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera oraz zespół wielu złożonych zaburzeń rozwojowych i innych trudnościach w nauce i zachowaniu.

Więcej informacji

Mistrzowie Zabawy

Przedszkole Gniezno

Przedszkole Mistrzowie Zabawy powstało w 2011r jako miejsce otwarte również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. W naszej pracy wykorzystujemy innowacyjny programu dydaktyczny - Dar Zabawy F. Froebl

Więcej informacji