Tu będa informacje o ciasteczkach

Kadra

Terapeuci

content_img_1 Skupiamy wokół siebie specjalistów z dziedziny rewalidacji i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Przez cały czas podnosimy nasze kwalifikacje z zakresu pomocy terapeutycznej.

W swoim zespole mamy pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów, logopedę, psychologa, terapeutę zajęciowego, terapeutę integracji sensorycznej.

Dyrektorem Placówki jest Marta Pomorska

mgr Marta Pomorska – posiada ukończone studia z zakresu pedagogiki specjalnej na UAM i podyplomowe studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jest licencjonowanym terapeutą behawioralnym (nr licencji 205/T/2017- www.terapeutabehawioralny.pl/). Posiada wiele kursów i szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem. Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Mistrzowie Zabawy i przedszkola terapeutycznego Mali Mistrzowie w Gnieźnie.