Tu będa informacje o ciasteczkach

Rekrutacjacontent_img_1 Proces rekrutacyjny w naszym przedszkolu przebiega w ciągu całego roku szkolnego, o ile dysponujemy miejscami. Rodzice podczas wpisywania dziecka na listę osób oczekujących zostaną dokładnie poinformowani o terminie przyjęcia.

Warunkiem przyjęcia dziecka jest przedstawienie przez rodzica orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których orzeczenie zostało wydane z uwagi na autyzm lub niepełnosprawność sprzężoną.

Rodzice, którzy oczekują na wydanie odpowiednich dokumentów z poradni mogą jednocześnie rozpocząć proces rekrutacyjny w przedszkolu. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego należy się umówić się z dzieckiem na wizytę diagnostyczną. Wizyta jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 600 415 426