Tu będa informacje o ciasteczkach

Cennikcontent_img_1Cennik obowiązujący od 01 marca 2018 r.

Wpisowe:
200 zł - opłata wnoszona jednorazowo, przy podpisywaniu umowy. Wpłata wpisowego i podpisanie umowy z Przedszkolem jest warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola.

Czesne:
360 zł – miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (pokrywa takie koszty jak min. zajęcia dodatkowe, pomoce plastyczne, większość wycieczek)

Opłata za wyżywienie:
Pełne wyżywienie - 10 zł/ dzień

Ubezpieczenie indywidualne:
NW - dobrowolne - składka ustalana rokrocznie z rodzicami